ΕΛΛΑΔΑ
Κτιριακό Συγκρότημα Ganas &Ganas
Οδός Περικλέους – Συνοικισμός Δροσιά 153
T.K.: 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
info@mntelectronics.com
+30 (2310) 477 200, Fax: +30 (2310) 477 202

ΤΟΥΡΚΙΑ
Tatlısu Mahallesi, Erkaya Sokak No: 1 Kat: 4
Ümraniye, İstanbul
P.K.: 34774
bilgi@mntelectronics.com
+90 (216) 594 59 97

ΜΗΝ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ